Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ola Tengstam
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Malmö universitetsbibliotek --- Bibliotekarie Ola Tengstam

Namn:Ola Tengstam
E-post:
Telefon: 040-6657334
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E527f, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ola Tengstam

Ola Tengstam tjänstgör i informationsdisken och arbetar med förvärv, katalogisering och administration av e-böcker.