Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie Pär Hyberg

Namn:Pär Hyberg
E-post:
Telefon: 040-66 57496
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: AS:F303-305, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek, 205 06 Malmö

Pär HybergPär Hyberg tjänstgör i informationsdisken, undervisar i informationssökning och är kontaktperson för studenter med läshinder. Pär är kontaktbibliotekarie gentemot Intitutionen för vårdvetenskap.