Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Pär Harald Hyberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Malmö universitetsbibliotek --- Bibliotekarie Pär Harald Hyberg

Namn:Pär Harald Hyberg
E-post:
Telefon: 040-6657496
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: MAS 49, F303-305, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Pär Harald Hyberg

Pär Hyberg tjänstgör i informationsdisken, undervisar i informationssökning och är kontaktperson för studenter med läshinder. Pär är kontaktbibliotekarie gentemot Intitutionen för vårdvetenskap.