Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Pablo Tapia Lagunas
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Pablo Tapia Lagunas

Namn:Pablo Tapia Lagunas
E-post:
Telefon: 040-6657897
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B528, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Pablo Tapia Lagunas

Pablo Tapia Lagunas arbetar med digitala informationstjänster, forskarstöd, pedagogisk verksamhet och tjänstgör i informationsdisken.