Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Petra Bergström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility service Administrativa enheten Köp/sälj Studieadministratör Petra Bergström

Namn:Petra Bergström
E-post:
Telefon: 040-6657060
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan, Plan 2, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Petra Bergström

Arbetar som Tentamensadministratör, frågor och ärenden som rör skriftliga salstentamen hänvisas till tentamensadministrationen och nås via tentamen@mah.se