Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Pär Egevad

Namn:Pär Egevad
E-post:
Telefon: 040-66 57202
Webb:http://www.egevad.nu/poe (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:B528, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek, 205 06 Malmö

Pär EgevadPär ingår i avdelningen Medier och vetenskaplig publicering vid Malmö högskolas bibliotek. Arbetar främst med administration av e-resurser som MUEP, länkserver, referenshanteringssystem och bibliotekssystem. Pär har tjänstgöring i informationsdisken på Orkanenbiblioteket och biblioteket Hälsa och samhälle.