Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Per Egevad
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Per Egevad

Namn:Per Egevad
E-post:
Telefon: 040-6657202
Webb:http://www.egevad.nu/poe (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B528, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Per Egevad

Pär ingår i avdelningen Medier och vetenskaplig publicering vid Malmö högskolas bibliotek. Arbetar främst med administration av e-resurser som MUEP, länkserver, referenshanteringssystem och bibliotekssystem. Pär har tjänstgöring i informationsdisken på Orkanenbiblioteket och biblioteket Hälsa och samhälle.