Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Peter Leanderz
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Enhetschef/IT-ingenjör Peter Leanderz

Namn:Peter Leanderz
E-post:
Telefon: 040-6657068
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, Plan 4 ABW, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Peter Leanderz

Peter Leanderz, tjänstgör som enhetschef för IT-service.