Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik Service och stöd IT-ingenjör Peter Leanderz

Namn:Peter Leanderz
E-post:
Telefon: 040-6657068
Hämtställe:74
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Peter LeanderzPeter Leanderz, tjänstgör som enhetschef för IT-service.