Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Petter Rasmusson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Funktionsnedsättning, stöd och service Studieassistent Petter Rasmusson

Namn:Petter Rasmusson
E-post:
Telefon: 040-6657291
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B2060, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Petter Rasmusson

Petter Rasmusson utför huvudsakligen administrativa uppgifter på enheten Stöd vid funktionsnedsättning på Studentcentrum, såsom diarieföring och hantering av timrapporter från verksamhetens stödpersoner (mentorer, studieassistenter och anteckningsstöd), förlängningar om beslut av stöd, samordning, kontroll av kostnader och sammanställning av statistik över pedagogiskt stöd. Han ansvarar också för utlåning av teknisk utrustning och informerar om universitetets nedladdningsbara programvaror. Är dessutom medarbetare i studieverkstaden på Orkanenbiblioteket, och ger stöd i matematik efter beslut av specialpedagog.Short description in English:

Petter Rasmusson has an administrative role at Disability Service. He manages commission reports from support persons and prolongations of decisions regarding support, verifies running costs and collects statistics. He also answers for loans of technical equipment and gives information about compensatory soft wares, such as text to speech and spelling programmes. Works at the language work shop in the Orkanen library, and functions occasionally as a mathtutor.