Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Robert Faling
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik Process- och systemutveckling Systemutvecklare Robert Faling

Namn:Robert Faling
E-post:
Telefon: 040-6657544
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, 4074, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Robert Faling

Robert Faling är utvecklare på IT, Malmö universitet, Sverige...Short description in English:

Robert Faling is a developer at IT, Malmö University, Sweden...2321