Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd IT- avdelningen Process- och systemutveckling Systemutvecklare Robert Faling

Namn:Robert Faling
E-post:
Telefon: 040-66 57544
Webb:http://homeweb.mah.se/~birofa/ (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:74
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE: Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek och IT, 205 06 Malmö

Robert FalingRobert Faling är utvecklare på Bibliotek och IT, Malmö högskola, Sverige...

Short description in English:
Robert Faling is a developer at Bibliotek och IT, Malmö University, Sweden...