Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Tobias Johansson

Namn:Tobias Johansson
E-post:
Telefon: 040-6658387
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B527e, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Tobias JohanssonJag arbetar med bibliotekets system som stödjer användarnas informationsförsörjning. Det innebär en aktiv medverkan i omvärldsbevakning av bibliotekens digitala tjänster och system för informationsförsörjning lokalt, nationellt och internationellt. Fokus ligger på bibliotekssystemet (ILS), i förhållande till bibliotekets övriga system i en integrerad systemlandskapsmiljö. I arbetet ingår även teknisk problemlösning, samt underhåll och utveckling av befintligt bibliotekssystem. Jag har tjänstgöring i informationsdisken, oftast på Orkanenbiblioteket. Slutligen arbetar jag en del med fackliga uppdrag och är bibliotekets representant i SACO-S vid Malmö högskola.