Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Åsa Fagerström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum International Office Internationell handläggare Åsa Fagerström

Namn:Åsa Fagerström
E-post:
Telefon: 040-6658346
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, B2040, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Åsa Fagerström