Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Carina Ström Hylén
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1 Programledare/Universitetsadjunkt Carina Ström Hylén

Namn:Carina Ström Hylén
E-post:
Telefon: 040-6657572
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Carina Ström Hylén