Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle --- --- Programledare/Universitetsadjunkt Carina Ström Hylén

Namn:Carina Ström Hylén
E-post:
Telefon: 040-6657572
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 6, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Carina Ström Hylén