Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Git Svanström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Controller Git Svanström

Namn:Git Svanström
E-post:
Telefon: 040-6657973
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2493, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Git Svanström

Git Svanström arbetar som controller på Odontologiska fakulteten. Hon är utbildad civilekonom och lärare i ekonomiska ämnen och handel & administration.