Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kasper Medin
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enhet för design Universitetsadjunkt Kasper Medin

Namn:Kasper Medin
E-post:
Telefon: 040-6657606
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 4, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kasper Medin

Master of Fine Arts in Design. Koncept- och produktutveckling. Lärare på produktdesignutbildningen.Short description in English:

Master of Fine Arts in Design. Concept and product development. Lecturer in Product Design.