Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sara Gottschalk
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation Universitetsadjunkt Sara Gottschalk

Namn:Sara Gottschalk
E-post:
Telefon: 040-6658095
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 4, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sara Gottschalk

MFA Industridesign, Adjunkt Produktdesignprogrammet, K3. Undervisar främst i design för hållbar utveckling, designmetodik. Intresserar sig för pedagogiska frågor rörande hur studenter socialiseras till produktdesigners, hur studenter förstår hur designpraktik relaterar till designforskning samt hur studenter kommunicerar sina projekt i olika situationer och till olika publik.Short description in English:

MFA Industrial design, lecturer Product design, K3. Teach subjects mostly related to sustainable development and design and design methodology. I have a deeper interest in pedagogical issues such as how students socialise into becoming a product designer, how students understand the connections between design practice relates to design research as well as how students communicate their projects in various situations and audiences.