Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sara Gottschalk
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation Universitetsadjunkt Sara Gottschalk

Namn:Sara Gottschalk
E-post:
Telefon: 0725-461645
Mobil: 0725-461645
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 4, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sara Gottschalk

MFA Industridesign, Adjunkt och programansvarig Produktdesignprogrammet, K3. Undervisning: Huvudområde; design för hållbar utveckling, hållbar utveckling som tvärvetenskapligt kunskapsområde, cirkulär design,
Intresserar sig för hur produktdesign spelar en roll för och i en omställningsprocess från linjärt till cirkulärt.Short description in English:

MFA Industrial design, program manager and teacher, Product design, K3. Main subject: design for sustainable development, sustainable development as a crossdisciplinary area of knowledge, circular design. Have an interest for the role of product design for and within a transition from linear to circular.