Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Christina Monsen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt Christina Monsen

Namn:Christina Monsen
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Christina Monsen