Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt Agneta Folkesson

Namn:Agneta Folkesson
E-post:
Telefon: 040-6657680
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan 8, Plan 5, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Agneta Folkesson

Agneta Folkesson, fil.mag. i socialt arbete.