Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ann-Mari Campbell
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt Ann-Mari Campbell

Namn:Ann-Mari Campbell
E-post:
Telefon: 040-6657437
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F418, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ann-Mari Campbell

Ann-Mari Campbell är leg. sjuksköterska, vårdlärare, fil. kand. i etnologi. Forskarstuderande i vårdpedagogik vid vårdpedagogiska institutet, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Forskningsområde: Lärande i vårdorganisationen, vårdkultur, undervisar i organisation, arbetsledning, gruppsykologi, hälsoekonomi.