Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ann-Christine Andersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt Ann-Christine Andersson

Namn:Ann-Christine Andersson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ann-Christine Andersson