Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ann-Britt Ivarsson Ekedahl
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt Ann-Britt Ivarsson Ekedahl

Namn:Ann-Britt Ivarsson Ekedahl
E-post:
Telefon: 040-6657959
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F418, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ann-Britt Ivarsson Ekedahl