Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anna Gustafsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt Anna Gustafsson

Namn:Anna Gustafsson
E-post:
Telefon: 040-6657416
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: MAS 49, F515, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anna Gustafsson

Anna Gustafsson är magister i biomedicinsk laboratorievetenskap. Doktorandprojekt: Utveckling av extra/intrakorporeala terapier utnyttjande bioaktiva molekyler på fast-fas med huvudinriktning på inflammatoriska skeenden.Short description in English:

M.Sc. Biomedical laboratory science.