Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Universitetsadjunkt Anna Gustafsson

Namn:Anna Gustafsson
E-post:
Telefon: 040-66 57416
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: AS:F515, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö

Anna GustafssonAnna Gustafsson är magister i biomedicinsk laboratorievetenskap. Doktorandprojekt: Utveckling av extra/intrakorporeala terapier utnyttjande bioaktiva molekyler på fast-fas med huvudinriktning på inflammatoriska skeenden.

Short description in English:
M.Sc. Biomedical laboratory science.