Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ann-Charlotte Pålsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle --- --- Universitetsadjunkt Ann-Charlotte Pålsson

Namn:Ann-Charlotte Pålsson
E-post:
Telefon: 040-6657863
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ann-Charlotte Pålsson

Ann-Charlotte Pålsson har sjuksköterskeexamen, vårdlärarexamen. Undervisningsområde: Omvårdnad / vårdvetenskapsnivå 1-20 p och 41-60 p, klinisk adjunkt.Short description in English:

Registered Nurse (RN), Registered Nurse Teacher (RNT), Lecturer in Nursing scienceslevel 41-60 credits. Clinical Teacher.