Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anna-Karin Wahn
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle --- --- Timavlönad Anna-Karin Wahn

Namn:Anna-Karin Wahn
E-post:
Telefon: 040-6657026
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anna-Karin Wahn