Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Åsa Nilsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd HS Administrativt kansli --- Studieadministratör Åsa Nilsson

Namn:Åsa Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6657589
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: MAS 49, F112, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Åsa Nilsson