Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Berndt Hjälm
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle --- --- --- Berndt Hjälm

Namn:Berndt Hjälm
E-post:
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F124, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Berndt Hjälm

Enhetschef (kvalitetskoordinator) Fil. kand. i samhälls- och beteendevetenskap. Socionom. Magister i socialt arbete.Short description in English:

Head of Department.