Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Fakultetsverksamhetsstöd - Hälsa och samhälle --- Enhetschef Berndt Hjälm

Namn:Berndt Hjälm
Telefon: 040-66
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: AS:F124, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö

Berndt HjälmEnhetschef (kvalitetskoordinator) Fil. kand. i samhälls- och beteendevetenskap. Socionom. Magister i socialt arbete.

Short description in English:
Head of Department.