Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Björn Lindahl
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Universitetsadjunkt Björn Lindahl

Namn:Björn Lindahl
E-post:
Telefon: 040-6657335
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B434, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Björn Lindahl

Tjänstgör som universitetsadjunkt på Studie- och yrkesvägledarprogrammet.