Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Individ och samhälle --- Studie- och karriärvägledare Björn Lindahl

Namn:Björn Lindahl
E-post:
Telefon: 040-66 57335
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:B434, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Björn LindahlTjänstgör som universitetsadjunkt på Studie- och yrkesvägledarprogrammet.