Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Hälsa och samhälle --- Studie- och karriärvägledare Carina Nina Grujic

Namn:Carina Nina Grujic
E-post:
Telefon: 040-6657783
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gddan 8, 548, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Carina Nina Grujic

Jag arbetar med studie- och karriärvägledning inom Hälsa och samhälle, med fokus på bla, socialt arbete, kriminologi,socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet, biomedicinsk vetenskap.Short description in English:

I am working with study and career counselling within the fields social work, criminology, social education, biomedical science.