Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Carina Nina Grujic
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Hälsa och samhälle --- Studie- och karriärvägledare Carina Nina Grujic

Namn:Carina Nina Grujic
E-post:
Telefon: 040-6657783
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan, 548, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Carina Nina Grujic

Jag arbetar med studie- och karriärvägledning inom fakulteten Hälsa och samhälle, med fokus på bla, socialt arbete, socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet, socialpsykiatri och kriminologi.Short description in English:

I am working with study and career counselling within the fields Social Work, Social Education, Social Psychiatry. and Criminology.