Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Charlotte Löndahl Bechmann
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen Forskning, press och samverkan Enhetschef Charlotte Löndahl Bechmann

Namn:Charlotte Löndahl Bechmann
E-post:
Telefon: 040-6657879
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 11, Hiss C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Charlotte Löndahl Bechmann

Extern forskningskommunikation, press- och opinionsfrågor.Short description in English:

Press and Research Communication