Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för kriminologi --- Universitetsadjunkt Erika Hedenrud

Namn:Erika Hedenrud
E-post:
Telefon: 040-66 57715
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö

Erika Hedenrud