Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Erika Hedenrud
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Kriminologi --- Universitetsadjunkt Erika Hedenrud

Namn:Erika Hedenrud
E-post:
Telefon: 040-6657715
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Erika Hedenrud