Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Eva-Lotta Nilsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Kriminologi --- Studierektor/Universitetslektor Eva-Lotta Nilsson

Namn:Eva-Lotta Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6657686
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Eva-Lotta Nilsson

Eva-Lotta Nilsson är doktorand vid Institutionen för Kriminologi. Avhandlingsarbetet har som syfte att närmare belysa olika aspekter av familjens betydelse för barn och ungdomars utveckling av brottsligt beteende, det vill säga lyfta fram och belysa familjen som socialisationsaktör och brottspreventiv resurs.

Hälsa och samhälle Kriminologi --- Studierektor/Universitetslektor Eva-Lotta Nilsson

Namn:Eva-Lotta Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6657686
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Eva-Lotta Nilsson

Eva-Lotta Nilsson är doktorand vid Institutionen för Kriminologi. Avhandlingsarbetet har som syfte att närmare belysa olika aspekter av familjens betydelse för barn och ungdomars utveckling av brottsligt beteende, det vill säga lyfta fram och belysa familjen som socialisationsaktör och brottspreventiv resurs.