Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt Gabriella Isma

Namn:Gabriella Isma
E-post:
Telefon: 040-6657907
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: MAS 49, F416, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Gabriella Isma