Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Gerd Monica Jonazon
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt Gerd Monica Jonazon

Namn:Gerd Monica Jonazon
E-post:
Telefon: 040-6657933
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F428, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Gerd Monica Jonazon