Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Gunnel Brander
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Universitetsadjunkt Gunnel Brander

Namn:Gunnel Brander
E-post:
Telefon: 040-6657774
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: G8, G8, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Gunnel Brander