Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt Hans Halberg

Namn:Hans Halberg
E-post:
Telefon: 040-6657471
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gddan 8, Plan 5, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Hans Halberg