Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Helen Andersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt Helen Andersson

Namn:Helen Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658624
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, U414, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Helen Andersson