Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Inger Hallsten
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle --- --- Universitetsadjunkt Inger Hallsten

Namn:Inger Hallsten
E-post:
Telefon: 040-6657450
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: MAS 49, U414, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Inger Hallsten