Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ingela Lundgren
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle --- --- Universitetsadjunkt Ingela Lundgren

Namn:Ingela Lundgren
E-post:
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan, Plan 5, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ingela Lundgren