Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jan Lind
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd HR-avdelningen --- HR-specialist Jan Lind

Namn:Jan Lind
E-post:
Telefon: 040-6657021
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B3030, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jan Lind

Jan Lind fil kand linjen för personal och arbetslivsfrågor