Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jonas Olofsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Doktorand/Universitetsadjunkt Jonas Olofsson

Namn:Jonas Olofsson
E-post:
Telefon: 040-6657447
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F229, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jonas OlofssonHälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Doktorand/Universitetsadjunkt Jonas Olofsson

Namn:Jonas Olofsson
E-post:
Telefon: 040-6657447
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F229, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jonas Olofsson