Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Karin Axelsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom Karin Axelsson

Namn:Karin Axelsson
E-post:
Telefon: 040-6658306
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Karin Axelsson

Arbetar med budget och uppföljning på GV, det vill säga Malmö högskolas stöd.