Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom Karin Axelsson

Namn:Karin Axelsson
E-post:
Telefon: 040-66 58306
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:Plan 3, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö

Karin AxelssonArbetar med budget och uppföljning på HS, främst med inriktning på forskning.