Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Katarina Möllerberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt Katarina Möllerberg

Namn:Katarina Möllerberg
E-post:
Telefon: 040-6658522
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Katarina Möllerberg

Placeringsansvarig/VFU-koordinator Socionomprogrammet