Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kettil Nordesjö
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Globala politiska studier --- Universitetslektor, biträdande Kettil Nordesjö

Namn:Kettil Nordesjö
E-post:
Telefon: 040-6657292
Webb:http://www.mah.se/cta (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kettil Nordesjö

FD socialt arbete. Biträdande lektor på Institutionen för socialt arbete. Forskare på Institutionen för globala politiska studier.

Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor, biträdande Kettil Nordesjö

Namn:Kettil Nordesjö
E-post:
Telefon: 040-6657292
Webb:http://www.mah.se/cta (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kettil Nordesjö

FD socialt arbete. Biträdande lektor på Institutionen för socialt arbete. Forskare på Institutionen för globala politiska studier.