Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kettil Nordesjö
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Globala politiska studier --- Universitetslektor, biträdande Kettil Nordesjö

Namn:Kettil Nordesjö
E-post:
Telefon: 040-6657292
Webb:http://www.mah.se/cta (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kettil Nordesjö

FD socialt arbete. Biträdande lektor på Institutionen för socialt arbete. Forskare på Institutionen för globala politiska studier.

Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor, biträdande Kettil Nordesjö

Namn:Kettil Nordesjö
E-post:
Telefon: 040-6657292
Webb:http://www.mah.se/cta (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kettil Nordesjö

FD socialt arbete. Biträdande lektor på Institutionen för socialt arbete. Forskare på Institutionen för globala politiska studier.