Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lars G Eriksson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle --- --- Assistent Lars G Eriksson

Namn:Lars G Eriksson
E-post:
Telefon: 040-6657814
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: MAS 49, F519, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lars G Eriksson