Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt Louise Ekström

Namn:Louise Ekström
E-post:
Telefon: 040-66 57932
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: AS:F420, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö

Louise EkströmLouise Ekström arbetar på heltid som universitetsadjunkt vid HS. Leg. sjuksköterska, Fil. magister i omvårdnad. Undervisar i och är kursansvarig för "Omvårdnad med inriktning ledarskap", 15 hp, i sjuksköterskeprogrammet. Är också kursansvarig för "Patientsäkerhet och kvalitetsförbättring med inriktning personcentrerad vård" 7,5 hp (avancerad nivå).