Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Louise Ekström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle --- --- Universitetsadjunkt, senior Louise Ekström

Namn:Louise Ekström
E-post:
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F420, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Louise Ekström

Louise Ekström arbetar på heltid vid Hälsa och samhälle, Institutionen för Vårdvetenskap. Leg. sjuksköterska, Fil. magister i omvårdnad. Undervisar i och är kursansvarig för "Omvårdnad med inriktning ledarskap", 15 hp, i sjuksköterskeprogrammet. Är också kursansvarig för "Patientsäkerhet och kvalitetsförbättring med inriktning personcentrerad vård" 7,5 hp (avancerad nivå).