Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor Martina Campart Cano

Namn:Martina Campart Cano
E-post:
Telefon: 040-6657482
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gddan 8, Plan 5, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Martina Campart Cano