Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt Maria Eiman Johansson

Namn:Maria Eiman Johansson
E-post:
Telefon: 040-66 57909
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: AS:F404, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö

Maria Eiman JohanssonMaria Eiman Johansson, leg. sjuksköterska; licentiatexamen i medicinsk vetenskap. Forskningsämne: Sjuksköterskors kliniska beslutsfattande med fokus på perifera venkatetrar (PVK). Undervisning i Preklinisk omvårdnad, medicintekniska uppgifter, litteraturstudier och evidensbaserad hälso- och sjukvård.

Short description in English:
RN; university licentiate degree in medical science. Research topic: Nurses´clinical decision-making with focus on peripheral venous catheters (PVC). Teaching areas: pre-clinical nursing, technical skills, literature reviews and evidence-based practice.