Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Marie Enberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Hälsa och samhälle --- Studieadministratör Marie Enberg

Namn:Marie Enberg
E-post:
Telefon: 040-6657452
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F112, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Marie Enberg

Marie Enberg, studieadministratör inom Biomedicin (Biomedicinska analytikerprogrammet.) studieadministratör inom Omvårdnad (Specialistsjuksköterskeprogrammet).