Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Marianne Kisthinios
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt Marianne Kisthinios

Namn:Marianne Kisthinios
E-post:
Telefon: 040-6657918
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F426, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Marianne Kisthinios

Marianne Kisthnios, Leg. sjuksköterska, Fil. mag. i omvårdnad, Universitetsadjunkt. Internationell koordinator.Short description in English:

Marianne Kisthinios, RN, Master in Nursing Science, Lecturer and International Coordinator. Teaching area: Teaching and learning, Clinical Supervision, Meta Supervision, Nursing theory and Supervision.