Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Malin Lindroth
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning Universitetsadjunkt Malin Lindroth

Namn:Malin Lindroth
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Malin Lindroth

Malin Lindroth, skolsjuksköterska, Fil. Dr. i Hälsa och samhälle