Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mari-Louise Nilsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt Mari-Louise Nilsson

Namn:Mari-Louise Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6657443
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F424, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mari-Louise Nilsson