Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Fakultetsverksamhetsstöd - Hälsa och samhälle --- Utbildningshandläggare Maria O´Driscoll

Namn:Maria O´Driscoll
E-post:
Telefon: 040-66 57968
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö

Maria O´Driscoll